کارشناس تولید محتوا

فرصت های همکاری با مجله شهربانو

کارشناس تولید محتوا

_____________________________________________________________________

ما در تیم تولید محتوای مجله شهربانو قصد داریم یه همکار با شرح وظایف زیر را به تیم خود دعوت نماییم:

– ویرایش متون ترجمه شده برای مجله اینترنتی شهربانو

– بارگذاری مطالب روی وب سایت مجله اینترنتی شهربانو

الزامات

    – آشنای به word

    – آشنا به فتوشاپ

    – مسئولیت پذیر

    – دقیق و منظم

ارسال در خواست برای این همکاری